Hiển thị một kết quả duy nhất

40.000 90.000 
40.000 90.000 
40.000 90.000