Máy tập to dài dương vật bằng pin LG101

1.700.000 VND

Máy tập tăng kích cỡ dương vật hoạt động dưa trên cơ chế hút khi chân không ,tác dụng lên cậu nhỏ làm giản mỡ cơ và bắp thịt và làm cho bạn nam quan hệ lâu hơn khi sử dụng máy tập bằng điện này.