Trứng rung tình yêu 1 đầu Pretty Love Harriet

450.000 VND

Danh mục Trứng rung tình yêu
Chất liệu ABS, Medical Silicone
Chức năng Rung
Kích thước 27 x 60(mm)
Nguồn điện Pin thường(AAA)(2)
Phân loại Trứng rung cao cấp