Trứng rung tình yêu 2 đầu Pretty Love Irma

480.000 VND

Danh mục Trứng rung tình yêu
Chất liệu ABS, Medical Silicone
Chức năng Rung | Hai đầu
Kích thước 20 x 70(mm)
Nguồn điện Pin thường(AAA)(2)
Phân loại Trứng rung cao cấp